Přeskočit na obsah
Domů » Maturita z němčiny 2022 – Členy podstatných jmen – der, die, das

Maturita z němčiny 2023 – Členy podstatných jmen – der, die, das

  • od
Členy v němčině - der, die, das

Členy v němčině zastupují gramaticky velmi významnou kapitolu. Německé členy vypovídají o tom, do jaké míry je nám daný předmět znám, jakého rodu je a společně s předložkami vyjadřují to, co v českém jazyce různé koncovky v daných pádech. Správné ovládání německých členů je pro osvojení si jazyka důležité.

Jak poznám, který člen ?

Členy se musíme naučit, jakmile se učíme podstatné jméno. U některých podstatných jmen lze odhadnout člen podle koncovky, není to však 100% pomůcka. 🙂 Český překlad Vám nepomůže.

Pomůcka č.2:

Mužský – jména dní, měsíců, ročních období, světových stran, větrů, vodních srážek, vlaků, značky aut, většina minerálů a hornin, názvy lihovin
Ženský – názvy letadel a lodí, většiny květin a stromů, většiny řek; podstatná jména číslovek (např. die Eins)
Střední – názvy světadílů, ostrovů, všech měst, většiny zemí, většina kovů a chemických prvků, zpodstatnělých sloves, mláďat zvířat

Určitý a neurčitý člen

Člen neurčitý používáme vždy, zmiňujeme-li nějakou věc poprvé a našemu posluchači je neznámá. Naopak mluvili-li jsme již o dané věci, pak jí náleží člen určitý.

Němčina, stejně jako čeština zná tři rody (mužský, ženský a střední), kterým v kategorii určitého i neurčitého členu náleží vlastní tvar. Rod členu vždy závisí na rodu podstatného jména.

(rod mužský) Der Bruder – (ten) bratr
(rod ženský) Die Schwester – (ta) sestra
(rod střední) Das Mädchen – (to) děvče
(rod mužský) Ein Bruder – nějaký/jeden bratr
(rod ženský) Eine Schwester – nějaká/jedna sestra
(rod střední) Ein Mädchen – nějaké/jedno děvče

Skloňování podstatných jmen

Němčina používá na rozdíl od češtiny pouze čtyři pády.

Pádové otázky v němčině:

  1. pád – Wer oder was – Kdo? Co?
  2. pád – Wessen – Čí?
  3. pád – Wem oder was – Komu? Co?
  4. pád – Wen oder was – Koho? Co?

Skloňování se členem určitým

1. p.der Bruderdie Schwesterdas Mädchen
2. p.des Brudersder Schwesterdes Mädchens
3. p.dem Bruderder Schwesterdem Mädchen
4. p.den Bruderdie Schwesterdas Mädchen

Skloňování se členem neurčitým

1. p.ein Brudereine Schwesterein Mädchen
2. p.eines Bruderseiner Schwestereines Mädchens
3. p.einem Brudereiner Schwestereinem Mädchen
4. p.einen Brudereine Schwesterein Mädchen

!! Ve 2. Pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku –s! !!

Skloňování určitého členu v množném čísle (PLURÁL)

-neurčitý člen v množném čísle neexistuje

1. páddie Männerdie Frauendie Kinder
2. pádder Männersder Frauender Kinder
3. pádden Männernden Frauenden Kindern
4. páddie Männerdie Frauendie Kinder

Ve třetím pádě množného čísla přibírají podstatná jména koncovku –n, nekončí-li již sami o sobě na –n, či –s! (Frauen, Hobbys)

Proč se to mám učit? K čemu to použiji?

Příklady:

Der Vater ist in der Arbeit. – Otec (určitý člen – přesně víme, o kterého otce se jedná) je v práci (určitý člen – přesně víme, o jakou práci se jedná).

Der Vater hat eine Arbeit. – Otec (určitý člen – přesně víme, o kterého otce se jedná) má práci (neurčitý člen – má práci, ale neurčujeme kterou).

Das ist das Buch des Vaters. – To je ta kniha (určitá kniha) otce (2. pád čí kniha? – otce).

Gib die Blume der Mutter. – Dej tuto kytku (určitá kytka) matce (3. pád komu? – matce).

Ich habe ein Kind gesehen. – Viděl jsem dítě (nějaké dítě – neurčitý člen – 4.pád – koho jsem viděl? – dítě)

Der Herr heißt Martin. – Ten pán (určitý pán – 1. pád Kdo se jmenuje Martin? – ten pán) se jmenuje Martin.

Ist das die Jacke des Herrn? – Je to bunda (určitá bunda) toho pána (určitý pán – 2. pád – čí je to bunda? – toho pána)

Gib das Geld dem Herrn. – Dej ty peníze (určité peníze – 4. pád – Co dej pánovi? – peníze) tomu Herrn (určitý pán – 3. pád – Komu dej peníze? – tomu pánovi).

Ich habe einen Herrn getroffen. – Pokal(a) jsem pána (nějaký pán – neurčitý člen – 4.pád – koho jsem potkal(a)? – pána)

Die Kinder gehen in die Schule. (Děti jdou do školy)

Das Leben der Kinder ist fröhlicher, als das Leben der Eltern. (Život dětí je veselejší než život rodičů)

Das Fußballspiel gefällt den Vätern. (Fotbalový zápas se libí otcům)

Gebt die Blumen den Frauen. (Dejte kytky ženám)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *